Neměníme podstatu, přinášíme nový pohled
Datum:Leden 22, 2013

Vědomá pedagogika

Ve spolupráci s Ivanou Málkovou připravujeme program Vědomá pedagogika – řeč srdce.
Program je akreditován MŠMT pod číslem 27292/2012-25-478

Systemické vzdělání v oboru pedagogiky s novými možnostmi přístupu k sobě i druhým. Hledání cesty, jak vědomě tvořit kvalitu našeho života. Účastníci získají osobní zkušenost s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Základním předpokladem pro získání základů vědomé pedagogiky je vnímání řeči těla a vysoká důvěra ve své vlastní pocity.

Vědomá pedagogika – Řeč srdce

  • Celkem 8 dní ve 4 víkendech
  • Denně 08,00 – 12,00, 13,00-18,00
  • Celkem 4 moduly výcviku, každý modul je rozdělen na teoretickou, praktickou část a příklady z praxe (supervize)

 

Záměř

 • Práce s vědomými a nevědomými vzorci v oblasti myšlení, mluvení a jednání
 • Příprava na běžné, praktické i extrémní situace
 • Spojení se s vlastními dary, zdroji síly
 • Náměty, jak předejít stresu a vyčerpání
 • Inspirace k nalézání nových možností ve stávajícím systému (školy, firmy, rodiny)

Máte zájem? Vyplňte prosím předběžnou registraci