Neměníme podstatu, přinášíme nový pohled
Datum:Duben 22, 2013

Mateomatika

Jak učit matematiku, aby děti ve škole bavila?

Lektorem semináře mateomatiky je Theo Feldner, učitel matematiky a velký příznivec učení matematiky celým tělem. Theo při vývoji svých materiálů vycházel z Montessori pomůcek se kterými intezivně pracoval. Díky intenzivnímu studiu tohoto přístupu k učení se matematiky, vyvinul nové materiály jako např. mateomatickou arénu. Nový rozměr do výuky matematiky přináší mateomatická hvězda, schody a pomůcky pro výuku geometrie. Kritickou součástí je však pohyb, žonglování, vyvažování a další práce s tělem.

Heslo, které Theo často cituje při práci s matematickými materiály: „Matematika je spravedlivá, žádná energie nesmí zmizet.“ Konkrétně při práci s mateomatickou arénou energie z jednotkového dítěte přejde na desítkové a to se posune o jednu desítku. Matematika v Theově pojetí každopádně nadchne a děti i dospělé baví.

V pátek 14.2. kurz začne v 17,00 až 21,00, v sobotu 15.2. bude probíhat od 10,00 do 18,00.

Základní rozpis semináře

Pátek: 4 hodiny
Úvod do filozofie práce s matematickými pomůckami
Představení a praxe s pomůckami – matematická aréna, hvězda a schody, početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení

Sobota: 8 hodin
Pokračování práce s pomůckami – matematická aréna, hvězda a schody
Geometrický vzorec pro plochu a obvod
Algebra
Pythagorova věta
Binomická věta

Seminář je zážitkový, plně zde platí, že se matematika učí celým tělem, počítejte s aktivním zapojením se. Podle požadavku lektora a pro získaní vlastní zkušenosti s prací s materiály je počet účastníků omezen na 25 účastníků.

Máte zájem? Přihlašte se nyní!