Neměníme podstatu, přinášíme nový pohled
Datum:Říjen 19, 2014

Geometrický workshop

Geometrie? Zatímco na nižším stupni jde o hravé, intuitivní učení, pochopení celých obrazců, vytváření vzorů a kombinování, na středním stupni se již obrazce analyzují a vysvětlují se pojmy a na vyšším stupni se pak přechází k důkazům matematických vět.

Pod vedením lektorky Birgit Griep získáte komplexní znalost práce s geometrickým materiálem od Maria a Marie Montessori.

Podle nároků jednotlivých vývojových úrovní budeme společně probírat tyto okruhy:

  • Základy geometrie
  • Různá malá „kosmická vyprávění“
  • Koncepty kongruence, podobnosti a ekvivalence
  • Objevy starých matematiků a filozofů (Pythagoras, Platón,…)
  • Zlatý řez
  • Přímka, úhel, trojúhelník a kruh
  • Mnohoúhelníky a tělesa
  • Výpočet obsahu a objemu

 

Máte zájem? Zapište se již nyní!