Neměníme podstatu, přinášíme nový pohled
Datum:Leden 22, 2014

Diplomový kurz

Diplomový kurz pedagogiky Montessori je kurz dalšího vzdělávání, který se skládá z 8 tématických okruhů – modulů vždy po cca 3 dnech (případně 1 x 6 dnů), jednoho týdne v létě, který se koná v Biberkor, Bavorsku a závěrečných zkoušek. Kurz se sestává z výuky a samostatné práce s materiálem (časová dotace 250 výukových jednotek), dále hospitací a praxí (časová dotace 50 výukových jednotek). Kurz je určen pedagožkám a pedagogům prvního a druhého stupně základní školy, jeslí, dětských skupin a mateřských školek, vedoucím aktivit pro rodiče a děti, ale i pro sociální pracovníky v mateřských poradnách, dětské zdravotní sestry, porodní asistentky, chůvy a rodiče.

V posledních 10 letech se zásadně rozšířily naše vědomosti o tom, jak se lidé učí. Stále častěji se ozývají hlasy požadující „novou kulturu učení“. Učení tak má být celostní a má nás bavit, děti i dospělé. Společnost proto požaduje učení propojené, interdisciplinární a odpovídající procesům probíhajícím v lidském mozku.

Účastníci kurzu mají možnost se naučit učení zcela nově, neboť Institut celostního učení se zaměřuje na tyto zásady:

 • zohlednění emocionální a racionální inteligence
 • uplatnění opticko-prostorové i obrazové představivosti
 • senzomotorické zkušenosti
 • rozvoj citu pro rytmus v souvislosti s vnímáním vlastního těla
 • sociální kompetence ve formě interpersonálních vztahů
 • osobní kompetence na základě sebevnímání a sebereflexe

 

Lektoři institutu jsou vedeni k tomu, aby překonávali rozdělení mezi jednotlivými obory a hledali spojitosti mezi různými tématy.

V rámci kurzu se rytmicky střídá vícero aktivit:

 • lektoři představují materiály
 • účastníci sami pracují s materiálem
 • hodnocení osobních zkušeností s materiálem a zkušeností ve skupině
 • účastníci představují materiál

 

 

Diplomový kurz pro věkovou skupinu 3-14 let

Diplomový kurz obsahuje 300 výukových jednotek, které skládají z těchto části:

 • 250 výukových jednotek
  • Podle daného plánu kurzu, představeny jsou různé materiály (zohledněny jsou zde nejnovější psychologické a neurofyziologické přístupy, zapojena je i kosmická výchova),
 • min. 20 výukových jednotek
  • Samostatná práce s materiálem v pedagogických zařízeních Montessori
 • min. 30 výukových jednotek
  • Samostatné hospitace a praxe v pedagogických zařízeních Montessori (možnost hospitací a praxí se bude řešit osobně s ředitelem institutu)

Obsahy vycházejí z pedagogického kurzu (AMI) pro 3-6leté děti, který Claus-Dieter Kaul absolvoval v letech 1972-1973 u Německé Montessori společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem, a pedagogického kurzu (AMI) pro 6-12leté děti, který Claus-Dieter Kaul absolvoval v letech 1981-1982 v USA (Washington D.C.) a celoživotní praxe učitele, ředitel a trenéra.

Účastníci kurzu si během kurzu povedou deník sloužící jejich sebereflexi.

Kurz využívá mnoho dalších vylepšených materiálů ze všech didaktických oborů. Inkluze patří k základním principům Institutu celostního učení, proto se kurz zaměřuje zvláště na léčebně pedagogické aspekty pedagogiky Montessori a na začlenění nejnovějších poznatků výzkumů mozku.

Tým zkušených pedagogů Institutu pro celostní učení v rámci základního kurzu zprostředkuje účastníkům široký přehled o psychologii dítěte ve věku 3-14 let a doplní jej širokou nabídkou didaktického materiálu tak, aby lidé nejrůznějších profesí mohli v mateřských a základních školách kvalitně vykonávat svou práci podle principů Montessori a zároveň si ve vzdělávacích zařízeních našli svou vlastní specializaci v rámci všech oblastí vývoje dítěte.

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou „kolokviem“, při které každý účastník kurzu představí celé skupině účastníků své individuálně zvolené téma a zohlední v něm celostní učení ve smyslu teorie a praxe Montessori pedagogiky.

Po splnění výše zmíněných podmínek kurzu obdrží účastníci diplom, jehož význam osvětluje citát Marie Montessori

„Diplom je pouze důkazem toho, že jeho majitel ví, jak studovat, jak si sám osvojit vzdělání a vyzná se ve vědeckém bádání… Člověk se naučil jak se učit proto, aby se učil. Člověk s diplomem je tedy někdo, kdo umí lépe kormidlovat na oceánu vzdělání. Získal orientaci.“

(Zdroj: Maria Montessori, Kosmická výchova (Kosmische Erziehung), 1988)

Po ukončení kurzu je bezpodmínečně nutné, aby se absolventi, kteří chtějí kvalifikovaně pracovat ve vzdělávacím zařízení Montessori, pravidelně věnovali buď sami nebo ve skupině práci s materiálem a jeho různorodému použití.

Doporučujeme proto doplňkovou nabídku kurzů (www.ifgl.cz/semináře a Academie Montessori Biberkor) a další semináře a kurzy organizované v České republice a v zahraničí.

Máte zájem? Přihlašte se nyní! 1.2.2016 byl otevřen zápis do kurzu.

Jste učitel nebo student pedagogiky? Podívejte se na možnost získat stipendium pro učitele nebo stipendium pro studenty.