Neměníme podstatu, přinášíme nový pohled

Montessori pedagogika

Historie a současnost

Dítě se naučí chodit, mluvit, pracovat s předměty a počítat a psát prostřednictvím své vlastní tvořivosti, nikoli proto, že jej to dospělí naučí. Dospělý je na cestě vzděláním pouze průvodcem, rádcem a oporou. Nehodnotí, neznámkuje, vede ruku a mysl.

Filozofii přístupu k vzdělávání dětí, kterou známe pod pojmem Montessori pedagogika vytvořila na začátku 20. století Maria Montessori, italská pedagožka, lékařka a vědkyně (31.8.1870 – 6. května 1952).

 

Kdo byla Maria Montessori?

maria-montessoriNarodila se v roce 1870, ve svých 26 letech jako první žena v Itálii absolvovala studia lékařství. O její výjimečnosti svědčí fakt, že byla hned třikrát nominována na Nobelovu cenu míru – v letech 1949, 1950 a 1951. Po studiích se Maria věnovala vědecké práci na římské univerzitě, zároveň se významně angažovala v péči o mentálně postižené děti.

Když bylo v roce 1907 na římské Via dei Marsi čp.53 zřízeno první zařízení Casa dei bambini (Dům dětí), určené pro děti ve věku 3-6 let z chudinských čtvrtí, stala se Maria Montessori jeho první ředitelkou. V práci se sociálně a zdravotně znevýhodněnými dětmi využívala a rozvíjela specifické materiály pro smyslovou výchovu.

Úspěch a výsledky nové metody ji přesvědčily natolik, že začala pomůcky, určené původně pouze k výuce mentálně handicapovaných dětí, využívat i ve školní přípravě dětí zdravých – základy Montessori pedagogiky tak, jak ji známe dnes, byly položeny.

 

Montessori pedagogika ve světě a Česku

Montessori třídaVe světě patří Montessori vzdělávací systém k nejrozšířenějším školským systémům. V západní Evropě, především pak v severských státech, Německu a Nizozemsku, mají montessoriovské školky a školy silnou pozici v místním školském systému, populární jsou za oceánem (více než 5 000 škol v USA) a v jihovýchodní Asii.

U nás byly první montessoriovské školy zakládány ve třicátých letech 20. století, nacistická okupace a posléze komunistický režim ale alternativnímu školství nepřály. Návrat a rozvoj Montessori pedagogiky nastal až po obnovení demokracie v listopadu 1989. V současné době působí v České republice několik desítek Montessori mateřských školek a přibližně desítka škol základních.