Neměníme podstatu, přinášíme nový pohled

Často kladené otázky

Na základě dotazů zájemců o výcvik jsme připravili odpovědi na najčastější otázky. Tento přehled postupně aktualizujeme na základě odpovědí Clause-Dietera Kaula na otázky, které pokládali zájemci o kurz 10.6. na osobním setkání s Clausem v Říčanech.

 • Požadavky na účastníky kurzu

  Jaké jsou jiné požadavky na účastníky kurzu než jsou ty, které jsou uvedené na stránkách?
  Mimo splnění administrativních požadavků platí tyto požadavky:
  Vyžaduje se 100% účast. Když bude někdo nemocný nebo nebude se moct zúčastnit některého z modulů, tak si bude moct nahradit chybějící část v dalším kurzu a diplom kurzu získá až po absolvování všech modulů
  Doporučuje se dobrá nálada
  Vyžaduje se práce s pomůckami. Doporučuji pracovat s pomůckami pravidelně, ideálně každý týden věnovat několik hodin práce s pomůckami a iděálně ve skupině s ostatními, aby bylo možné předávat si zpětnou vazbu

 • Požadavky na práci s pomůckami

  Jak se bude řešit požadavek na práci s pomůckami?
  V Sofii bude k dispozici prostor pro práci s materiálem v pravidelných intervalech mezi moduly
  Pro mimopražské bude důležité najít zařízení, ve kterém budou montessori pomůcky k dispozici pro samostatnou práci a cvičení.
  Ideální bude domluvit se na spolupráci ve skupině, kde je možné přijít na nové způsoby použití materiálů, probírat pocity při práci s materiálem ale také získat zpětnou vazbu.

 • Požadavky na hospitace

  Jakým způsobem probíhají hospitace?
  Doporučuje se absolvovat hospitace alespoň ve 3 různých zařízeních
  Nejmenší možný počet je 5 dopolední (po 4 hodinách, tj. celkem 20)
  V ČR má Claus osobní zkušenost pouze na Kladně a v Sofii v Říčanech a proto zatím doporučuje pouze tyto dvě zařízení.
  Seznam zařízení v Bavorsku bude na webu k dispozici a v rámci kurzu budeme organizovat společné výjezdy na hospitace do Německa, některé z doporučených škol jsou velké a bude možné školu navštívit i ve větším počtu

 • Závěrečné zkoušky

  Jakým způsobem budou probíhat závěrečné zkoušky?
  Nezkoušíme. Každý účastník nebo několik účastníků kurzu si vybere jaké téma skupině představí. Například v posledním kurzu se 4 dámy rozhodly zpracovat téma smrti, protože toto téma zajímá děti již od školky. Připravili na toto téma knihu a nacvičili divadelní představení. V rámci zkoušky divadelné představení předvedli a v současné době cestují po neměcky mluvících zemích s tímto divadelním představení. A takto z jedné závěřečné práce má teď užitek spoustu lidí. Nebo zjistíte, že na některé téma neexistují pomůcky a v rámci záverečné zkoušky tyto pomůcky vyrobíte a předvedete.

  Dalším aspektem, který u nás na kurzu při zkouškách nenajdete,je strach. Spousta účastníků jinách kurzu si prožívá reálný strach z toho, že nesloží zkoušky na konci svého montessori vzdělávání. Strach je ale poté obsažen v samostné práci s materiálem a je do jisté míry přenášen i na děti. A tomu se musíme vyhnout.

 • Psaní esejí

  Budou se v rámci kurzu psát eseje, jak tomu je v běžných Montessori kurzech?
  Kdo bude chtít, tak si bude moct zapsat své pocity a rozvést je třeba i do několik esejí. Není to povinné a není to součástí kurzu.

 • Deník účastníka kurzu

  Co je deník účastníka kurzu a k čemu slouží?
  Každý účastník si povede během kurzu deník. Deník má sloužit k záznamů reflexí účastníka kurzu na obsahem modulů, reflexí a pocity z vlastní práce s pomůckami a dětmi ve třídě či doma, pocitů či obrázků nebo dalším případnách forem prožitku.
  Deník také slouží jako záznam o termínech hospitací a jejich reflexe, stejně tak jako záznam termínů samostatné práce s pomůckami. V neposlední řade je dobré jej využít jako médium zaznamenání otázek na lektory během následujícího modulu.

 • Pomůckové knihy

  Jaký je Váš názor na pomůckové knihy?
  Účastníci kurzu dostanou pomůckové knihy, které jsme připravili s Christiane Wagner. Rovněž jsou k dispozici pomůckové knihy na matematiku a kosmickou výchovu, které jsou k dispozici v ENG a DE verzi a které budou možná k pořízení také v české verzi.

  Když jsem já dělal své základní montessori kurzy, tak jsem si musel dělat vlastní pomůckové knihy. Protože jsme si je museli psát každý sám a psát si vlastní poznámky, tak jsem zjistil, že se vlastně nemohu soustředit na práci s pomůckou, protože veškerou pozornost věnuji zápisy poznámek a tvorbu návodu k pomůcce. Pro mě jako lektora je důležité, aby se účastníci kurzu dívali a věnovali plnou pozornost tomu, jak je materiál prezentovaný, aby se o tom pak mluvili, jak to bylo prezentováno a zda se to může udělat ještě jinak. Je také rozdíl pracovat s materiálem se tříletými dětmi, se šestiletými nebo staršími dětmi ve škole. A v pomůckové knize nelze tyto jemné nuance popsat, to je nutné zachytit během prezentace.

 • Hudební výchova

  Vyučujete i hudební výchovu v rámci kurzu v nějakém ze setkání?
  Hudební výchově se speciálně věnujeme při představení práce se zvonky. Jinak se samostatně hudební výchově čas navíc nevěnuje, spíše se využívá jako doprovodná aktivita u mnoha dalších aktivit ve třídě mateřské i základní školy.
 • Stipendium a termín zaslání žádosti

  Do kdy je třeba zaslat žádost o stipendium?
  Žádost o stipendium zašlete v elektronické podobě hned po rozhodnutí zúčastnit se kurzu. Nezapomeňte potřebné otázky vyplnit anglicky nebo německy. Je pravděpodobné, že žádosti o stipendium budeme hodnotit dříve než v srpnu, jak je aktuálně uvedeno na stránkách. Všechny zájemce o stipendium budeme v případě posunu informovat přímo.
 • Doporučení ke stipendiu

  Jakou formou je vhodné připravit doporučení?
  Doporučení zašlete formou dopisu na adresu Institutu. Je možné poslat kopii dopisu elektronickou formou, nicméně doporučující dopis musí být zaslán v papírové podobě. Doporučení by mělo shrnovat důvody, proč by právě tento daný kandidát měl stipendium získat.
 • Cvičení ticha

  Jak řešíte v kurzu cvičení ticha?
  Cvičení ticha patří do cvičení praktického života a bude v tomto modulu představeno, abychom věděli, jak s dětmi můžeme s tichem pracovat. Nemá to ale nic společného s tím, že by děti, které čím víc provádí cvičení ticha, jsou také více „zticha“. Jsou totiž v montessori lidé, kteří cvičení ticha používají k tomu, aby děti v jejich třídách byli potichu.

 • Akreditace

  Kurz v současné době akreditován není, o akreditaci kurzu v rámci DVPP u MŠMT usilujeme.

 • Diplom Institutu a kvalifikace pro pozici učitele MŠ/ZŠ

  Požadavky na kvalifikace učitele v mateřské škole a základní škole určuje MŠMT tady. Absolvovaný kurz, ať už akreditovaný nebo neakreditovaný, není sám o sobě dostačující pro získání pozice kvalifikovaného učitele. Od roku 2015 musí každý učitel v MŠ a ZŠ zapsané v rejstříku škol splňovat požadavky dané zákonem.

 • Diplom Institutu a kvalifikace pro pozici učitele MŠ/ZŠ

  Požadavky na kvalifikace učitele v mateřské škole a základní škole určuje MŠMT tady. Absolvovaný kurz, ať už akreditovaný nebo neakreditovaný, není sám o sobě dostačující pro získání pozice kvalifikovaného učitele. Od roku 2015 musí každý učitel v MŠ a ZŠ zapsané v rejstříku škol splňovat požadavky dané zákonem.

 • Získání diplomu Institutu

  Diplom získá každý účastník výcviku při splnění požadavků kurzu a složení závěrečné zkoušky. Diplom vystavuje Institut celostního učení, podepisovat jej bude Claus-Dieter Kaul jako pedagogický ředitel Institutu a ředitel IFGL v ČR.

 • Ubytování v Říčanech

  V Říčanech možnosti ubytování jsou, není zde ale taková nabídka jako v Praze. Z Prahy je to sem 20 minut vlakem (a středisko je 5 minut pěšky od nádraží), takže možnosti, kde přespat se tím výrazně rozšiřují. Pro zapsané účastníky připravíme základní přehled možností ubytování v Říčanech.

 • Ubytování v Tegernsee

  S ubytováním v Tegernsee pomůžeme, připravíme přehled možností a zprostředkujeme rezervace. V případě možností zprostředkujeme společnou jízdu autem na školení.

 • Výcvik v Tegernsee

  Náklady na pobyt v Tegernsee závisí zejména na úrovni ubytování, kterou si každý zvolí podle svých preferencí a možností. Ze zkušeností z června 2012, kde část lidí bydlela v hotelu, část v penziunu a část v kampu, víme, že lze najít ubytování od cca 10-12 EUR na den a výš. Strava ve školícím středisku (nápoje, oběd, dort, svačina) je aktuálně 13 EUR na den. Platí, že pro výcvik kosmické výchovy není lepší místo na školení než Tegernsee, Claus Kaul tam má všechno k dispozici, je možné si to zkoušet, přijít před seminářem dříve, zůstat déle, fotit.